HuizenFilter

Privacy policy


Dit is de privacy policy van huizenfilter, eigendom van M2H. M2H respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze Privacy policy heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

M2H gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:



Derden

Wij gebruiken uw gegevens om u te helpen bij het zoeken naar een huis. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. M2H zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw zoekopdracht.
Wel kan M2H niet herleidbare, anonieme, gegevens met derden delen tenzij u op enig moment bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) deze derden.

Indien u als bezoeker van een website van M2H besluit uw gegevens (via M2H) aan een derde te verstrekken, dan is M2H op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Google analytics

Om het website verkeer te meten maakt HuizenFilter gebruik van Google Analytics om anonieme gebruikersdata te verzamelen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. M2H gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Zo worden o.a. de laatst gebruikte map weergave opgeslagen in cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van HuizenFilter geen cookies ontvangt.

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw gegevens (zie contact pagina).

Wijzigingen

M2H behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wijzigingen of aanvullingen op de privacy policy worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de privacy policy. Als u nog vragen heeft over deze Privacy policy, neemt u dan contact op.

 
Privacy