HuizenFilter

Disclaimer

Disclaimer voor gebruikers van huizenfilter

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u/de gebruiker: (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Huizenfilter is eigendom van M2H.

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: M2H zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. M2H kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. M2H is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

M2H kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. M2H is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. M2H staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op huizenfilter en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Het gebruik van deze site is gratis. Voor extra functionaliteit is registratie optioneel.

Ieder geschil met betrekking tot de site van M2H valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

 
Disclaimer